Mẹo G Suite Business


Báo cáo kiểm soát Google Drive (GAU)

đăng 18:40, 5 thg 2, 2015 bởi Thanh Phong Trần   [ cập nhật 00:39, 20 thg 10, 2016 bởi My Lien ]

Tính năng này chỉ khả dụng với G Suite Business.

Báo cáo kiểm soát Drive liệt kê tất cả hoạt động mỗi khi người dùng trong miền của bạn tạo, cập nhật, xóa, hoặc chia sẻ nội dung trên Drive.


https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMemNIM0p3ZzlxTUk/edit

Nâng cấp lên G Suite Business

đăng 18:05, 5 thg 2, 2015 bởi Thanh Phong Trần   [ cập nhật 00:37, 20 thg 10, 2016 bởi My Lien ]

Sau khi nâng cấp lên Google Apps Unlimited, Vault sẽ tự động được kích hoạt cho tất cả mọi người trong tổ chức, và tất cả người dùng sẽ phải tuân thủ chính sách xóa và lưu giữ dữ liệu.

https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0By2LWta_orC3MUFKbDhiaE5STXc/edit

Báo cáo kiểm soát Google Drive (GAU)

đăng 18:01, 5 thg 2, 2015 bởi Thanh Phong Trần

Tính năng này chỉ khả dụng với 
Google Apps Unlimited.

Báo cáo kiểm soát Drive liệt kê tất cả hoạt động mỗi khi người dùng trong miền của bạn tạo, cập nhật, xóa, hoặc chia sẻ nội dung trên Drive. Báo cáo này bao gồm nội dung được tạo trong Google Docs, Sheets, Slides và các ứng dụng khác cũng như nội dung được tạo ra ở những ứng dụng khác được tải lên Drive, chẳng hạn như các tập tin PDF và Word.


https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMemNIM0p3ZzlxTUk/edit

1-3 of 3