Báo cáo kiểm soát Google Drive (GAU)

đăng 18:40, 5 thg 2, 2015 bởi Thanh Phong Trần   [ cập nhật 00:39, 20 thg 10, 2016 bởi My Lien ]
Tính năng này chỉ khả dụng với G Suite Business.

Báo cáo kiểm soát Drive liệt kê tất cả hoạt động mỗi khi người dùng trong miền của bạn tạo, cập nhật, xóa, hoặc chia sẻ nội dung trên Drive.


https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMemNIM0p3ZzlxTUk/edit

Comments