Nâng cấp lên G Suite Business

đăng 18:05, 5 thg 2, 2015 bởi Thanh Phong Trần   [ cập nhật 00:37, 20 thg 10, 2016 bởi My Lien ]
Sau khi nâng cấp lên Google Apps Unlimited, Vault sẽ tự động được kích hoạt cho tất cả mọi người trong tổ chức, và tất cả người dùng sẽ phải tuân thủ chính sách xóa và lưu giữ dữ liệu.

https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/file/d/0By2LWta_orC3MUFKbDhiaE5STXc/edit

Comments