Mẹo G Suite‎ > ‎Calendar‎ > ‎

Thêm Công việc (To do) vào Calendar với Reminders

đăng 16:41, 21 thg 1, 2016 bởi My Lien
Calendar là công cụ tuyệt vời cho việc theo dõi những công việc tiếp theo còn Công việc (To-dos) cũng là công cụ tuyệt vời dành cho việc theo dõi những gì cần phải được thực hiện trong thời gian tới.