Google không chỉ biết hiển thị một loạt trang kết quả sau khi bạn gõ lệnh tìm kiếm. Với một chút tiếng Anh đơn giản, Google có thể là một cuốn cẩm nang "sống" bỏ túi cực kỳ hữu ích.

Dưới đây là 10 lệnh tìm kiếm thú vị và hữu ích hiển thị ngay kết quả trên Google.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RlZaSXV0NWVMMjQ/view?usp=sharing