Thông tin‎ > ‎

10 tiện ích Chrome hiệu quả trong công việc (phần 2)

đăng 17:06, 28 thg 12, 2015 bởi My Lien
Đây là tiện ích đơn giản nhưng rất hữu ích. Nếu thấy một bài viết trên web nhưng muốn đọc sau đó chỉ cần lưu vào
Pocket và có thể đọc sau này ngay trong Pocket! Tiện ích này đi cùng với ứng dụng di động, vì vậy tất cả những gì lưu trên Chrome cũng có thể truy cập được trên thiết bị di động!
https://docs.google.com/document/d/1ure9FfQgCHRAjUlT69bAcRHy7PwHWkOIHWzkkhbKb6E/edit?usp=sharing