Thông tin‎ > ‎

18 ngôn ngữ mới cho Drive, Docs, Sheets và Slide.

đăng 18:47, 21 thg 1, 2015 bởi My Lien
Google Drive cho phép người dùng lưu trữ và truy cập các tập tin ở bất cứ nơi nào - trên web, máy tính , điện thoại và ngay cả khi đang di chuyển trên phố. Cho dù người dùng đang trình bày slide trong một phòng họp ở São Paulo hoặc đàm phán hợp đồng Nhật Bản tại Tokyo, Google Drive sẽ “nói” tiếng nói của bạn bằng 65 ngôn ngữ, và chính xác hơn là 18 ngôn ngữ vừa được bổ sung ngày hôm nay:

Afrikaans, Amharic, Basque, Tiếng Trung Quốc (Hồng Kông), Estonia, Pháp (Canada), Galicia, Iceland, Khmer, Lào, Malaysia, Nepal, Tiếng Ba Tư, Sinhalese, Tây Ban Nha (Mỹ Latin), Swahili, Urdu, Zulu.

https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMekYzQVNaaXY4b0k/edit

Comments