Trong vài tuần tới, tất cả người dùng Google Apps sẽ có được 30 GB dung lượng lưu trữ thống nhất để sử dụng theo ý thích giữa Drive và Gmail. Điều này thay thế cho việc lưu trữ hiện tại của 5 GB trong Drive và 25 GB trong Gmail. Cũng như trước đây, các files được tạo trong Documents, Sheets và Slides không tính vào dung lượng lưu trữ của bạn. Bạn cũng có thể lưu trữ những bức ảnh mà bạn tải lên Google+ lớn hơn 2048px. Kết quả của sự thay đổi này, hộp thư Gmail không còn giới hạn đến 25 GB nữa - bất kỳ lưu trữ bổ sung nào cũng có thể được chia sẻ và sử dụng bởi Gmail.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cklkbEUtRkFmMTQ/view?usp=sharing