Với mong muốn tăng cường tối đa khả năng hiển thị cho quản trị viên Google Apps, Google vừa phát triển tính năng đăng nhập tài khoản quản trị liên quan đến ứng dụng Google Apps Marketplace (GAM)

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UEl4M1I1LWJPT0E/view?usp=sharing