Khách mời của chúng ta là Benjamin Doyle, Quản trị Hệ thống thông tin cho  Alta Planning + Design một công ty kết hợp các kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế, kiến trúc cảnh quan và các dự án kỹ thuật để chế tạo ra xe đạp, tiện ích dành cho đi bộ, greenway, và đường mòn để đi dạo cho các cộng đồng. Cùng với trụ sở tại Portland, Oregon, Alta có hơn 12 văn phòng tại Mỹ.

Benjamin nói về sự lựa chọn Google Apps thay vì chọn Microsoft Exchange và in-house Microsoft Exchange

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMalNHeTUxLWFYR2c/view?usp=sharing