Nếu bạn đang sử dụng Google Apps cho Doanh nghiệp, Chính phủ hay Giáo dục, hôm nay chúng tôi phát hành vài tính năng mới được thiết kế giúp bạn sử dụng Google+ dễ dàng hơn. Trong vài ngày tới, tính năng tập trung vào các doanh nghiệp dành cho Google+ trên Android và ứng dụng Google+ dành cho các tên miền nói chung sẽ được tung ra.

 Chia sẻ với các đồng nghiệp mọi nơi

Trước hết, ứng dụng Google+ trên Android sử dụng nhiều tài khoản, vì vậy bạn có thể đăng nhập cùng lúc vào tài khoản cá nhân và tài khoản công việc, và dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa chúng tương tự như Gmail.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMenU2ODNlVFlpems/view?usp=sharing