Thông tin‎ > ‎

Cải tiến hỗ trợ Trash và màu sắc thư mục trong Google Drive dành cho iOS

đăng 17:47, 25 thg 3, 2016 bởi My Lien
Bản cập nhật Google Drive dành cho ứng dụng iOS hiện đã khả dụng trên App Store

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMUUhUS0F6UTNaaWs/view?usp=sharing