Khách hàng Google Apps sử dụng các ứng dụng Gmail iOS giờ đây sẽ thấy các đề xuất truy vấn khi tìm kiếm email của họ.

Những đề nghị truy vấn được hiển thị trong menu thả xuống như một truy vấn được biểu thị và được thiết kế theo các nội dung trong email của bạn, vì vậy bạn có thể tiết kiệm thời gian và nhận được những thông tin mà bạn muốn nhanh hơn bao giờ hết, giống như những trải nghiệm trong Gmail trên web:


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WU13RFdzRXFuZ0k/view?usp=sharing