Google Apps Password Sync (GAPS) phiên bản 1.2 hiện khả dụng với các tính năng mới sau:
  • GAPS hiện có thể đăng nhập truy cập lỗi đồng bộ đến bản ghi sự kiện “Ứng dụng” của Windows;

  • Chỉnh sửa một số lỗi.

 

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành định kỳ.

Để biết thêm thông tin:

Tìm hiểu thêm về GAPS (phiên bản cập nhật)

 

Nguồn: LVtech