Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Migration dành cho Microsoft Outlook

đăng 16:59, 4 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:02, 4 thg 11, 2015 ]
Phiên bản cập nhật Google Apps Migration dành cho Microsoft Outlook (GAMMO) hiện đã khả dụng:
Tính năng mới:
       • Phiên bản Click-To-Run của Outlook 2013 và Outlook 2016 hiện đã được hỗ trợ.
       • Windows 10 đã được hỗ trợ.
        https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OXhvVVV1bElSNVU/view?usp=sharing