Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản mới Google Apps Directory Sync (v4.2.1)

đăng 17:55, 8 thg 4, 2016 bởi My Lien
Google Apps Directory Sync (GADS) phiên bản mới (v4.2.1) hiện đã khả dụng với các tính năng mới

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMSnU1YmhlZk5reVU/view?usp=sharing