Thông tin‎ > ‎

Chèn video từ Google Drive vào Google Slides

đăng 17:00, 26 thg 2, 2017 bởi My Lien
Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dùng có thể chèn và phát video từ Google Drive vào trong Google Slides, bên cạnh
việc chèn video từ YouTube.
https://docs.google.com/document/d/1xOApDSc9M-S59HChuxxm8ioT5aA4acNmRy-KW0SKcAM/edit?usp=sharing