Hiện nay Google đang hoàn thiện hai việc cập nhật để công việc của người dùng trở nên dễ dàng hơn và thuận tiện hơn cùng với công cụ chỉnh sửa Drive and Docs.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3LTBLbzZRSVlaNG8/view?usp=sharing