Thông tin‎ > ‎

Chính sách Chrome mới và cải tiến trong giao diện điều khiển GA Admin

đăng 17:42, 3 thg 8, 2015 bởi My Lien
Giao diện điều khiển
Admin đã được cập nhật với các chính sách và cải tiến mới của Chrome cho trang chi tiết thiết bị:
  • Quản trị viên có thể tự động hoàn thành tên miền sử dụng mặc định chỉ khi người dùng nhập tên người dùng vào màn hình đăng nhập.
    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aG5xeFhBYXNXRnM/view?usp=sharing