Sử dụng phiên bản mới của Google Forms là cách duy nhất để tạo và chỉnh sửa forms. Để đảm bảo chắn rằng tất cả mọi người có thể sử dụng tất cả các tính năng có sẵn trong Forms, tất cả các forms tạo ra trong các phiên bản cũ của Google Forms đang được nâng cấp lên phiên bản mới.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NkFLcWtXR05rSVE/view?usp=sharing