Thông tin‎ > ‎

Đánh số trang mục lục trong Google Docs

đăng 17:55, 7 thg 10, 2016 bởi My Lien
Mục lục trong Google Docs giúp người dùng dễ dàng sắp xếp, điều hướng các tài liệu dài và phức tạp. Nắm bắt được nhu cầu từ khách hàng G Suite, kể từ hôm nay Google tung ra tính năng tùy chọn đánh số trang trong mục lục
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNmt3Ykt2dVBSVGc/view?usp=sharing