Theo mặc định, tất cả những cuộc gọi video Hangouts được giới hạn đối với những người dùng trong tên miền tổ chức của bạn: khách mời có thể tham gia nếu họ đăng nhập vào một tài khoản của Google (như Gmail) từ tổ chức của bạn, nhưng không thể tham gia nếu họ đăng nhập từ một tài khoản cá nhân, hoăc một tài khoản từ một tổ chức khác.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVFBKbS1GRW56VVU/view?usp=sharing