Dropbox và Google Drive là hai dịch vụ lưu trữ đám mây có thể so sánh cùng nhau. Đối với phần lớn người dùng đang sử dụng một hay nhiều thiết bị cùng lúc thì Dropbox hay Drive thực sự là những công cụ có ích để có thể đồng bộ hóa và chia sẻ tập tin trên nhiều thiết bị.Dropbox được tung ra vào năm 2008, sau đó đã trở thành tiền đề cho việc lưu trữ dựa trên đám mây. Tính đến tháng 11/2012, Dropbox đã phục vụ cho hơn 100 triệu người dùng. Trong khi đó, sau khi xuất hiện vào cuối tháng 4, Drive chỉ mới đạt mốc 10 triệu người dùng.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Yl85V2MyQldxZTA/view?usp=sharing