Giới thiệu

ELITE LAW FIRM (ELITE) là một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vụ pháp lý về kinh doanh. ELITE tự hào là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao tại Việt Nam với mục tiêu hàng đầu là “Mang lại sự thành công, hiệu quả và an toàn cho khách hàng”.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQzVZZUFZUWhkeU0/view?usp=sharing