Khách mời của chúng ta là Ngài Matt Jarrard, Phó giám Phòng Quy chế, Giám đốc Phòng Kế hoạch Sở Y tế Georgia, nơi cấp phép và quy định cho các cơ sở y tế của bang.Bang Georgia không chỉ nổi tiếng về sản vật là những trái đào và đội bóng Atlanta Braves, chính quyền bang luôn tìm cách nâng cao đời sống dân cư nơi đây. Sở Y tế cộng đồng của bang giám sát chương trình phục vụ 10 triệu người và điều chỉnh 7 nghìn cơ sở y tế, bao gồm 2 nghìn ngôi nhà thuộc diện chăm sóc cá nhân. 
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYnV6NjRkaHcycVU/view?usp=sharing