Mọi người đều có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để đăng nhập Gmail: trình duyệt web, smartphone, và ở một số nơi trên thế giới người ta sử dụng tính năng đăng nhập Gmail ngay trên trình duyệt điện thoại. Đối với những người sử dụng tính năng đăng nhập Gmail ngay trên trình duyệt điện thoại, kể từ 09/09/2013 sẽ có một giao diện mới dễ sử dụng và tốc độ nhanh hơn.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3N1I1UE1jbHVzQmM/view?usp=sharing