Từ khi Google Drive xuất hiện vào tháng 4, đã có hàng triệu người sử dụng Drive để lưu trữ, tạo và chia sẻ tập tin. Và việc chia sẻ với người khác sẽ dễ dàng hơn: tức là kể từ ngày hôm nay, bạn có thể chèn trực tiếp các tập tin từ Drive vào email mà không cần rời khỏi màn hình soạn thảo Gmail.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YThQdzlIRFg3U0U/view?usp=sharing