Kính thưa Qúy khách hàng Google Apps,

LVtech trân trọng thông báo kể từ ngày 01/03/2014, LVtech chính thức giới thiệu trang web hướng dẫn sử dụng Google Apps trực tuyến dành cho các Admin (Google Apps Admin blog) bằng  tiếng Anh và tiếng Việt

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eUxnOVVqbGRsSHM/view?usp=sharing