Tại hội nghị Google I/O vào tháng sáu năm ngoái, Google giới thiệu
vật liệu thiết kế, thiết kế một hệ thống cơ bản duy nhất cho phép trải nghiệm đồng bộ tuyệt vời phù hợp với các nền tảng và kích thước thiết bị.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVFEcm1ScEJldzQ/view?usp=sharing