Thông tin‎ > ‎

Google Apps Vault: Những tính năng sắp có và hỗ trợ giáo dục

đăng 20:20, 20 thg 1, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:46, 30 thg 3, 2015 ]
Google Apps miễn phí cho các khách hàng trong ngành giáo dục, và một vài cơ sở giáo dục đã đạt được nhiều lợi ích tuyệt vời từ điều này. Nếu tổ chức của bạn đã sử dụng Googe Apps, bạn cũng có thể quan tâm tìm hiểu Google Apps Vault 
https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMVTJ0WUFFOUhQR2M/edit
Comments