Google đã trình làng
 một phiên bản mới về Google bar cho người dùng Google Apps. Google bar được thiết kế đơn giản và phù hợp hơn với Android và Chrome OS. Google bar bao gồm thông báo, Google+ (nếu Google+ được kích hoạt), và App Launcher mới chứa các liên kết với các sản phẩm khác của Google.
Người dùng Google Apps sẽ có thể dễ dàng truy cập vào tất cả các sản phẩm Google Enterprise mà họ quan tâm. Những dịch vụ của Google chưa được kích hoạt sẽ không được hiển thị trong App Launcher. Những ứng dụng Marketplace Apps sẽ được liệt kê tại More section trong App Launcher. 
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMX1N6VVk1WDEtbFU/view?usp=sharing