Thông tin‎ > ‎

Google BigQuery tích hợp Google Drive

đăng 18:02, 25 thg 5, 2016 bởi My Lien
Google BigQuery là kho phân tích dữ liệu cho phép người dùng phân tích lượng lớn dữ liệu giúp cho quá trình tìm kiếm kết quả mang tính chính xác cao bằng cách sử dụng SQL quen thuộc.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcy1lS3R0OHpDa1k/view?usp=sharing