Google vừa thông báo bản sửa lỗi bảo mật và cập nhật mới nhất cho dịch vụ các ứng dụng sử dụng “Google Apps Device Policy” dành cho các thiết bị di động. Theo thông tin của Google, để đảm bảo việc truy cập Andoid vào các ứng dụng của Google Apps bao gồm Gmail và Calendar, Google sẽ gửi thông báo trực tiếp đến từng người sử dụng dịch vụ này vào ngày 21/08/2013 để hướng dẫn người dùng cập nhật thông tin.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNXhoYkU4X3lLelE/view?usp=sharing