Thông tin‎ > ‎

Google Groups for Business đã được thêm vào Google Takeout

đăng 20:41, 8 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:56, 8 thg 3, 2015 ]
Google Takeout cho phép người dùng có tài khoản Google có thể sao lưu và tải dữ liệu của họ. Takeout tạo ra một kho lưu trữ các dữ liệu từ các sản phẩm Google của người dùng được sử dụng để di chuyển dữ liệu khi chuyển đổi sang giải pháp khác.

Takeout đã được tích hợp với một số dịch vụ Google như Gmail, Drive, Calendar và hiện tại Google Groups for Business đã được tích hợp.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TEJhV1JsQUVGWGM/view?usp=sharing

Comments