Làm thế nào để sử dụng Google Hangouts? Dưới đây là các câu hỏi thường gặp về Google Hangouts.

Google Hangouts là gì?

Tùy thuộc vào người nói chuyện với bạn, Google Hangouts là tin nhắn tức thời thực hiện tốt hơn nhiều, hoặc hội nghị truyền hình.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3M2s3NG5nZFJsZXM/view?usp=sharing