Tôi cần điều gì để sử dụng Google hangouts?

Để sử dụng Google hangouts, bạn cần có một tài khoản Google Plus. Đăng nhập vào http://www.google.com/+/learnmore/ và thực hiện các bước đăng nhập. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn nên trang bị 1 camera và 1 microphone. Hầu hết các thiết bị hiện đại đã được trang bị theo tiêu chuẩn, nhưng bạn cũng có thể mua thêm tuỳ theo nhu cầu.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RUZ0eGJEbXhRWkk/view?usp=sharing