Google vừa cho ra mắt Helpouts nhằm giúp người dùng (có tài khoản Google) có thể kết nối và tham khảo ý kiến tư vấn t
ừ các chuyên gia thông qua hình thức video live.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T3FONXdUUS1RZ0E/view?usp=sharing