Bắt đầu từ ngày 28/05/2013, Google sẽ có một thay đổi mới – một sự kết hợp giữa Gmail và Drive. Thay vì chia dung lượng lưu trữ riêng biệt 25GB cho Gmail và 5GB cho Drive như hiện nay thì sắp tới chỉ có dung lượng 30GB duy nhất dành cho cả Gmail, Drive và Google+ Photos.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dEdoOWtjWEZucVk/view?usp=sharing