Thông tin‎ > ‎

Google sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Consumer

đăng 19:13, 21 thg 1, 2015 bởi My Lien
Google sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Consumer, bao gồm các điều khoản được mọi người dùng Google Apps hiện đang sử dụng Google+ chấp nhận.
Một trong những thay đổi này mô tả cách tên và ảnh Tiểu sử của người dùng có thể xuất hiện trong các sản phẩm của Google (bao gồm trong bài đánh giá, quảng cáo và trong các ngữ cảnh thương mại khác). 
https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMN0ZPX0hVcG9TWE0/edit

Comments