Như thông báo trước đây vào tháng 4/2014, giờ Google trình làng ứng dụng Goolge Slides trên điện thoại dành cho Android (đối với khách hàng dùng iOS sẽ sớm được trải nghiệm ứng dụng này).

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YzE4SW1Fb0RocUE/view?usp=sharing