Khả năng chuyển đổi ngôn ngữ mà không đòi hỏi phải có kết nối Internet vừa được Google triển khai cho ứng dụng Translate hoạt động trên các thiết bị Android.

Google Translate là công cụ đặc biệt hữu ích với người sử dụng khi đi du lịch hay khi truy cập những trang web nước ngoài, tuy nhiên, dịch vụ này trước đây chỉ hoạt động khi có mạng.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFFRMmd1YTd6cTg/view?usp=sharing