Chúng ta vui mừng chào đón khách mời là ngài Louis Gary, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, Phòng Dịch vụ Thông tin, Hamilton Beach Brands, Inc. Louis hiện nay đã hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống email từ Lotus/Notes sang Google Apps. Louis là nhà quản lý công nghệ của Hamilton Beach trong suốt 14 năm.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SEJNVDNhSHgydXM/view?usp=sharing