Trò chuyện nhóm dễ dàng hơn bao giờ hết

Gửi những hình ảnh hay biểu tượng trong lúc tham gia Hangout và nhắn tin đến những người bạn, ngay cả khi họ không có mặt.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UmdwRWhuNFhMQzA/view?usp=sharing