Nếu bạn đang sử dụng Google Apps từ MS Outlook® thì giờ đây bạn có thể thêm, quản lý và kết nối Hangouts chỉ với một cú nhấp chuột. Đơn giản chỉ cần download Hangout plugin for MS Outlook® và sẵn sàng trải nghiệm.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZU5jZXdvT0E2RXc/view?usp=sharing