Tiếp theo phần giới thiệu về
xu hướng marketing 2015 tại buổi Hangout trực tiếp, Google trình bày các tính năng của Google for Work giúp nhân viên quản lý và tổ chức công việc hiệu quả hơn trong nền văn hóa số hiện nay.

Xem video hướng dẫn

YouTube Video

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dklocFJJbnByWTA/view?usp=sharing