Ngày 20/3/2015, Google đã tổ chức buổi Hangout trực tiếp về Google Apps dành cho giới Marketing, nội dung chủ yếu trọng tâm vào 2 phần: xu hướng marketing 2015 và lợi ích của Google Apps for Work dành cho giới marketing.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NmYzekJldnpDR0U/view?usp=sharing