Giờ đây, hộp Alerts & Notifications trong bảng điều khiển của quản trị viên đã được thay thế bằng hộp Notifications Inbox mới. Tính năng mới này có thể được truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng quả chuông ở góc trên bên phải. Từ giờ, các quản trị viên có thể xem số lượng thông báo hiện có. Họ cũng có thể loại bỏ những thông báo không quan trọng.

Áp dụng cho các phiên bản: Google Apps for Business, Government và Education
Nguồn LVtech