Nắm bắt nhu cầu thường xuyên làm việc với các tập tin Office của người dùng, Google đang bổ sung thêm hỗ trợ chuyển đổi trong Google Docs, Sheets, và Slides cho 15 định dạng tập tin Office mới.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bmY2UW1xRXd3LWs/view?usp=sharing