Thông tin‎ > ‎

Hỗ trợ nhiều định dạng, ngôn ngữ và bộ lọc trong Google Docs, Sheets và Slides dành cho Android

đăng 14:57, 5 thg 2, 2016 bởi My Lien
Phiên bản cập nhật của Google Docs, Sheets, và Slides dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play, bao gồm các tính năng mới sau đây
https://docs.google.com/document/d/17MJtUn_nHB6Ii0JW9V0wenLNHb-67DEh_TiKDT-9MVE/edit?usp=sharing