Hiện nay, Google đã hỗ trợ việc nhập 3 định dạng tập tin chính ODF: những tập tin .odt dành cho tài liệu, .ods dành cho speadsheets và .odp dành cho thuyết trình.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Ny02YXA5cVg0UzQ/view?usp=sharing